Reiki

Sent la transmissió d'energia amb el reiki

El reiki és una tècnica de canalització i transmissió d'energia vital mitjançant la imposició de mans. Troba la pau i l'equilibri en tots els sentits, físic, mental, espiritual i emocional. Viu una experiència única a la vida a l'interior de la cova de sal.