L'halogenerador

07/04/2020
Jordi C

El cor de l'haloteràpia

L'halogenerador

L'halogenerador

L'halogenerador és la maquinària indispensable per poder generar l'ambient de micropartícules de clorur sòdic que necessita l'haloteràpia, si mai vostès decideixen fer haloteràpia en algun centre i aquest no disposa d'halogenerador per molt que hi hagi tones de sal a terra i recobreixin les parets, els aviso que no estaran fent haloteràpia com cal i que no podran beneficiar-se saludablement.
L'halogenerador, en termes senzills, és una tecnologia que es compon d'una mola amb fulles de tall molt afilades que transforma el clorur sòdic de gran puresa en micropartícules de sal d'una mida d'entre 0,1 a 2 micres, d'aquesta manera, l'halogenerador introdueix un aerosol d'aquestes micropartícules dins de la cova de sal perquè aquestes puguin ser inhalades per les persones que realitzen la teràpia.
La profunditat de penetració de la sal a les vies respiratòries està determinada en gran manera per la grandària de partícules.
Els assaigs clínics indiquen que la sal inhalada no només arriba al tracte respiratori sinó també als bronquíols i alvèols.
A Europa, la sofisticada tecnologia d'halogeneradors ha evolucionat fins al punt que les companyies estan fabricant dispositius que són utilitzats en instal·lacions i hospitals a tot Europa.