* L'entrada pels adults acompanyants de menors de dotze anys o persones amb necessitats especials no tindrà cap cost.